A whole house for sale in Lalitpur at Tikhedewal

A whole house for sale in Lalitpur at Tikhedewal
For Sale NRs16,000,000 price - Flat System House
Property ID -2090 2 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking 4.2 aana

Last Updated on April 5, 2021

A whole house for sale in Lalitpur at Tikhedewal

ललितपुर तिखेदेवाल शोभाहीटिमा ४ आना २ पैसा जग्गामा बनेको १ तल्ला आधाको घर बिक्रीमा छ। यो घरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम , किचेन , २ बाथरुम छन् । १० फिटको बाटो छ। मूल्य रु १ करोड ६० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *