A whole house for rent in Lalitpur Thasikhel

A whole house for rent in Lalitpur Thasikhel
For Rent NRs100,000 Rs - Flat System House
Property ID -4779 6 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 10 aana

Last Updated on February 8, 2022

A whole house for rent in Lalitpur Thasikhel

ललितपुर थसिखेल रिङ्गरोडबाट ५० मिटर मात्र दुरीमा अढाई तल्ले घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा ६ बेडरुम लिभिङ्गरुम, किचेन र ३ बाथरुम छन् । १० आनाको कम्पाउण्ड छ । २ वटा कार र १० वटा बाइक पार्किङ्गको सुबिधा छ। मासिक भाडा रु १ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM