A whole house for rent in Lalitpur Nakhipot rent 90000

A whole house for rent in Lalitpur Nakhipot rent 90000
For Rent NRs90,000 Per month - Flat System House
Property ID -2087 7 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 10 aana

Last Updated on April 5, 2021

A whole house for rent in Lalitpur Nakhipot rent 90000/

ललितपुर नाखिपोट मिलनचोकमा १० आना कम्पाउण्डमा बनेको शानदार घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा १० कोठा र ४ बाथरुम छन् । वरिपरिको बाताबरण सफा र खुला दृशअबलोकन गर्न सकिने ठाउँमा यो घर छ। मासिक भाडा रु ९०,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *