A whole house for rent in Kathmandu Chundevi

A whole house for rent in Kathmandu Chundevi
For Rent NRs80,000 Rs - Flat System House
Property ID -4295 7 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 8 aana

Last Updated on January 5, 2022

A whole house for rent in Kathmandu Chundevi

काठमाडौँ चुनदेवीमा पुरा घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा ८ कोठा किचेन ३ बाथरुम छन् । ८ आनाको कम्पाउण्ड छ । मासिक भाडा रु ८०,०००/ मात्र पार्किङ्गको सुबिधा छ। Montessori वा कुनै प्राइभेट अफिस आदिको लागि उपयुक्त हुन्छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM