A two story house on in Kathmandu Baneshwar

A two story house on in Kathmandu Baneshwar
For Rent NRs150,000 Rs - Flat System House
Property ID -3404 7 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on December 12, 2021

A two story house on in Kathmandu Baneshwar

काठमाडौँ पुरानो बानेश्वरमा २ तल्ले घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा ९ कोठा , किचेन र २ बाथरुम छन् । अफिस तथा निबास प्रयोजनको लागि घर भाडामा दिन सकिन्छ। ४ गाडी अट्ने पार्किङ्ग स्थल छ। मासिक भाडा रु १५०,०००/ मात्र

utd

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM