A three story house for rent in Lalitpur Kupandole

A three story house for rent in Lalitpur Kupandole
For Rent NRs110,000 Rs - Flat System House
Property ID -9324 7 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on December 6, 2022

A three story house on rent in Lalitpur Kupandole

ललितपुर कुपन्डोल नजिकै बखुन्डोलमा ३ तल्ले पुरा घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा ८ कोठा, किचेन , ३ बाथरुम छन् । ३ कार र धेरै मोटर साइकल अट्ने पार्किङ्ग स्पेस उपलब्ध छ। मासिक भाडा रु ११०,०००/

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM