A pillar system house for sale in kathmandu Manmaiju

A pillar system house for sale in kathmandu Manmaiju
For Sale - Flat System House
Property ID -2014 5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on April 4, 2021

A pillar system house for sale in kathmandu Manmaiju

काठमाडौँ मनमैजु रिङ्ग रोडबाट १ किलोमिटर दुरी बाहिर ६ आना जग्गामा बनेको अढाई तल्ले घर बिक्रिमा छ। १२ फिटे बाटोमा यो घर छ। पिल्लर सिस्टमको १० बर्ष अघि बनेको घर हो। मूल्य रु २ करोड ८० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *