A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu

A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu
For Sale NRs42,500,000 Rs - Flat System House
Property ID -8120 6 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 6 Rs

Last Updated on August 19, 2022

A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu

काठमाडौँ बाफल सोल्टीमोड नजिकै ६ आना जग्गाको कम्पाउण्ड भएको पिल्लर सिस्टमको घर बिक्रिमा छ। १२ फिटे बाटोमा घर छ । घरको बिक्रि मूल्य रु ४ करोड २५ लाख मात्र

Contact- Raju Limbu  9801117335  | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *