A modern house for sale at Satdobato, Lalitpur

A modern house for sale at Satdobato, Lalitpur
For Sale NRs55,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -5284 6 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 6 aana

Last Updated on March 2, 2022

A modern house for sale at Satdobato, Lalitpur

ललितपुर सातदोबाटो रिङ्गरोडभित्र शानदार तिन तल्ले घर बिक्रिमा छ। ६ आना जग्गाको कम्पाउण्ड निर्मित फलाट सिस्टमको घर हो । हरेक तल्लामा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम छ। मूल्य रु ५ करोड ५० लाख मात्र ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM