A modern house for rent in Lalitpur Bhanimandal

A modern house for rent in Lalitpur Bhanimandal
For Rent NRs175,000 Rs - Bungalow
Property ID -2775 7 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on September 25, 2021

A modern house for rent in Lalitpur Bhanimandal

ललितपुर भनिमंडलमा अत्याधुनिक सेमी फर्निस्ट बंगलो भाडामा छ। यो बंगलोमा ७ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन डैनिंग र ५ बाथरुम छन् । प्रशस्त पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ छ। पाले घरको व्यवस्था छ। मासिक भाडा १५०० डलर

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM