A house on sale at Thapagaun, Kathmandu

A house on sale at Thapagaun, Kathmandu
For Sale NRs35,000,000 Rs - Flat System House
Property ID -8357 7 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 4 aana 2 paisa aana

Last Updated on September 6, 2022

A whole house on sale at Baneshwar, Thapagaaun
काठमाडौँ बानेश्वर थापागाउँमा ४ आना २ पैसामा जग्गाको कम्पाउण्डमा भएको फलाट सिस्टमको घर बिक्रिमा छ । बाटो १२ फिटको छ । मूल्य ३ करोड ५० लाख, ( नोट : एउटा सटर पनि भएको घर पुरानो हो मासिक भाडाबाट रु ६०,०००/ आइ रहेको छ। )
Contact- Raju Limbu – 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM