A house made on 7 aana land for sale at Dhapasi Kathmandu

A house made on 7 aana land for sale at Dhapasi Kathmandu
For Sale - Flat System House
Property ID -2185 4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking 7 aana

Last Updated on April 8, 2021

A house made on 7 aana land for sale at Dhapasi Kathmandu

काठमाडौँ धापासी हाइट कृष्णमन्दिर नजिकै २० फिटे पिच बाटोमा ७ आना जग्गाको कम्पाउण्डमा बनेको अढाई तल्ले घर बिक्रिमा छ। वरिपरि सबैतर्फ खुला छ। मूल्य ४ करोड मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *