A house for sale in Lalitpur Jawalakhel

A house for sale in Lalitpur Jawalakhel
For Rent NRs40,000,000 Rs - Bungalow
Property ID -2879 4 Bedrooms 3 Bathrooms

Last Updated on October 1, 2021

A house for sale in Lalitpur Jawalakhel

ललितपुर जावलाखेलमा ४ आना २ पैसाको कम्पाउण्ड भएको सुन्दर बंगलो बिक्रिमा छ। फराकिलो मोटरबाटोमा घर छ। मूल्य रु ४ करोड मात्र , कार पार्किङ्ग छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM