A Flat system house on sale at Gaushala, Kathmandu

A Flat system house on sale at Gaushala, Kathmandu
For Sale NRs56,500,000 - Flat System House
Property ID -1734 7 Bedrooms 6 Bathrooms 2 Parking 7 aana

Last Updated on January 24, 2021

A Flat system house on sale at Gaushala, Kathmandu

काठमाडौँ गौशालामा ७ आना जग्गामा बनेको फलाट सिस्टमको घर बिक्रीमा छ। पुर्ब मोहोडाको घर हो । सडकतर्फ फराकिलो मुख भएकोले दुइवटा घडेरी हुन्सक्छ । मूल्य रु ५ करोड ६५ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *