A commercial house for rent at Gyaneshwar, Kathmandu

A commercial house for rent at Gyaneshwar, Kathmandu
For Rent NRs200,000 Rs - Flat System House
Property ID -2331 8 Bedrooms 5 Bathrooms 8 aana

Last Updated on August 22, 2021

A commercial house for rent at Gyaneshwar, Kathmandu

काठमाडौँ ज्ञानेश्वर रातोपुलको मूल सडकमा सटर भएको कमर्सिअल घर भाडामा छ। ८ आनाको कम्पाउण्ड हो । पार्किंगको सुबिधा छ। यो घर मा सबै कोठा गरेर १५ वटा छन् । मासिक भाडा रु २,०००००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM