A big room for rent in Lalitpur Bagdol

A big room for rent in Lalitpur Bagdol
For Rent NRs10,000 Rs - Single Room
Property ID -2965 1 Bedroom 1 Parking

Last Updated on October 28, 2021

A big room for rent in Lalitpur Bagdol

ललितपुर बागडोलमा आधुनिक घरको ग्राउण्डफ्लोरमा एउटा ठुलो कोठा भाडामा छ। यो कोठाको छेत्रफल १२ x २० बर्ग फिटको छ। यसको भाडा रु १०,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM