A big office space on rent at Kalimati, Kathmandu

A big office space on rent at Kalimati, Kathmandu
For Rent NRs45,000 Rs - Office Space
Property ID -7613 1 Parking

Last Updated on August 5, 2022

A big office space on rent at Kalimati, Kathmandu

काठमाडौँ कालिमाटीमा कमर्सिअल बिल्डिंगको फस्टफ्लोरमा अफिसस्पेस भाडामा छ। यो अफिसस्पेसमा जम्मा ९ कोठा र बाथरुम छ। पार्किङ्गको सुबिधा छ। मासिक भाडा रु ४५०००/

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM