A big house on rent in Lalitpur Satdobato

A big house on rent in Lalitpur Satdobato
For Rent NRs200,000 Rs - Flat System House
Property ID -3321 6000 sq. ft. 10 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on November 28, 2021

A big house on rent in Lalitpur Satdobato

ललितपुर सातदोबाटो रिङ्ग रोडको ट्रयाकमा करिब ६००० बर्ग फिटको ५ तल्ले घर भाडामा छ। १५ वटा जति कोठाहरु, ठुला ठुला हलहरु छन्। पार्किङ्ग ट्रयाकमा गर्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रयोजनको लागि भाडामा दिन सकिन्छ। मासिक भाडा रु २,०००००/ मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM