A big house on rent in Lalitpur Nakhipot | hamrobazar | nepalhomesearch | propertyfinder

A big house on rent in Lalitpur Nakhipot | hamrobazar | nepalhomesearch | propertyfinder
For Rent NRs300,000 Rs - Flat System House
Property ID -2585 8 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking 4 Ropani Ropani

Last Updated on September 14, 2021

A big house on rent in Lalitpur Nakhipot | hamrobazar | nepalhomesearch | propertyfinder

ललितपुर नाखिपोटमा ४ रोपनी जग्गामा निर्मित भब्य घर भाडामा छ । यो घरमा १३ कोठा किचेनसमेत गरेर छन् । बाथरुम ४ वटा छ। स्कुल , कलेज , हाइड्रो प्रोजेक्ट वा एनजीओ आइएनजिओ आदिको लागि उपयुक्त हुन्छ । मासिक भाडा रु ३ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM