A big house on rent in Kathmandu Sukedhara

A big house on rent in Kathmandu Sukedhara
For Rent NRs525,000 Rs - Flat System House
Property ID -5062 24 Bedrooms 6 Bathrooms 1 Parking 4 Ropani

Last Updated on February 20, 2022

A big house on rent in Kathmandu Sukedhara

काठमाडौँ सुकेधारा लक्ष्मीबैंक नजिकै ४ रोपनी कम्पाउण्डमा निर्मित ठुलो घर भाडामा छ। यो घरमा सबै कोठाहरु गरेर ३४ वटा जति होला । मासिक भाडा रु ५ लाख २५ हजार मात्र, स्कुल कलेजलागि उपयुक्त हुन्छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM