A big house for rent at Pulchowk, Lalitpur

A big house for rent at Pulchowk, Lalitpur
For Rent NRs400,000 Per month - Flat, Flat System House
Property ID -2202 17 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Parking 16 aana

Last Updated on April 13, 2021

A big house for rent at Pulchowk, Lalitpur

hktmsom

ललितपुर पुल्चोकमा १ रोपनी कम्पाउण्डमा बनेको ४ तल्ले घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा २२ कोठा प्रसस्त गाडी पार्किङ्ग छ। मासिक भाडा रु ४ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *