A big godam for rent in Lalitpur Nakhipot

A big godam for rent in Lalitpur Nakhipot
For Rent NRs50,000 Rs - Flat
Property ID -6063 16 aana

Last Updated on April 9, 2022

A big godam for rent in Lalitpur Nakhipot

ललितपुर नखिपोट रिङ्ग रोडबाट १५०० मिटरको दुरीमा गोदामको उपयुक्त स्पेस भाडामा छ। २२०० बर्ग फिटको टहरा बिल्डिंग १ रोपनी जग्गाको कम्पाउण्डमा भाडामा छ। मासिक भाडा रु ५०,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM