A big flat with 5 rooms for rent in Lalitpur Manbhawan

A big flat with 5 rooms for rent in Lalitpur Manbhawan
For Rent NRs70,000 Rs - Flat
Property ID -4935 4 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Last Updated on February 14, 2022

A big flat with 5 rooms for rent in Lalitpur Manbhawan

ललितपुर मानभवनमा आधुनिक फलाटको फस्टफ्लोरमा ४ कोठा र एउटा ठुलो हल र २ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट अफिसको लागि उपयुक्त भाडामा छ। मासिक भाडा रु ७,००००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM