7 aana land on sale at Maitidevi, Kathmandu

7 aana land on sale at Maitidevi, Kathmandu
For Sale - Land
Property ID -4469 7 aana

Last Updated on January 13, 2022

7 aana land on sale at Maitidevi, Kathmandu

काठमाडौँ मैतीदेवी कोरिडोरको बाटोबाट १ कित्तामात्र भित्र १० फिटेबाटोमा ७ आना जग्गा बिक्रिमा छ। मूल्य प्रति आना ५५ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM