10 aana land for sale in Kathmandu Baneshwar

10 aana land for sale in Kathmandu Baneshwar
For Sale - Land
Property ID -4616 10 aana

Last Updated on January 26, 2022

7 aana land for sale in Kathmandu Baneshwar

काठमाडौँ मध्यबानेश्वरमा १० आना जग्गा चारकुना प्लट मिलेको घडेरी बिक्रिमा छ। बाटो १३ फिट छ। मोहोडा दक्षिण पश्चिम तर्फको छ। प्रति आना मूल्य रु ८० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM