6 aana residential land for sale at Chakupat, Lalitpur

6 aana residential land for sale at Chakupat, Lalitpur
For Sale - Land Residential
Property ID -1682 6 aana

Last Updated on January 18, 2021

ललितपुर चाकुपाट साढे ५ आना जग्गा दक्षिण मोहोडाको सुन्दर जग्गा बिक्रिमा छ। मूल्य प्रति आना रु ५५ लाख मात्र । बाटो २० फिटे पिच सडकसंग जोडिएको छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *