6 aana land for sale in Lalitpur Jwagal

6 aana land for sale in Lalitpur Jwagal
For Sale - Land Commercial
Property ID -4968 6 aana

Last Updated on February 16, 2022

6 aana land for sale in Lalitpur Jwagal

ललितपुर ज्वागलमा फराकिलो सडकमा ६ आनाको टुक्रा जग्गा बिक्रिमा छ। पूर्व मोहडाको जग्गा हो । २४ फिटे मुख छ। प्रति आना मूल्य रु ७५ लाख

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM