5 aana land for sale at Gairidhara, Kathmandu

5 aana land for sale at Gairidhara, Kathmandu
For Sale NRs3,600,000 Rs - Land
Property ID -5875 5 aana

Last Updated on March 29, 2022

5 aana land for sale at Gairidhara, Kathmandu

काठमाडौँ गैरीधारामा मेन रोडबाट २० मिटरमात्र भित्र ५ फिटे गोरेटोबाटोमा ५ आना २ पैसा जग्गा बिक्रिमा छ। प्रति आनाको मूल्य रु ३६ लाख मात्र,

Contact- Raju Limbu – 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM