4 aana land for sale in Lalitpur Thasikhel

4 aana land for sale in Lalitpur Thasikhel
For Sale - Land
Property ID -2743

Last Updated on September 24, 2021

4 aana land for sale in Lalitpur Thasikhel

ललितपुर थसिखेल रिङ्गरोडबाट ३०० मिटर रिङ्ग रोडबाहिर चारकुना प्लट मिलेको ४ आनाको टुक्रा जग्गा बिक्रिमा छ। कालोपिच सडकसंग जोडिएको सुन्दर घडेरीको मूल्य प्रति आना ४२ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM