3 story house for rent at Thasikhel, Lalitpur

3 story house for rent at Thasikhel, Lalitpur
For Rent NRs65,000 Rs - Flat
Property ID -5677 6 Bedrooms 3 Bathrooms

Last Updated on March 17, 2022

3 story house for rent at Thasikhel, Lalitpur

ललितपुर थसिखेल रिङ्गरोडबाट नजिकै आधुनिक फलाट सिस्टमको ३ तल्ले घर भाडामा छ। यो घरमा तल्लामा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम छ। यो घरमा किचेन समेत गरेर जम्मा १२ कोठाहरु छन् । बाइक पार्किङ्गको सुबिधा छ। मासिक भाडा रु ६५,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM