3 BHK flat on rent at Naxal, Kathmandu

3 BHK flat on rent at Naxal, Kathmandu
For Rent - Flat
Property ID -1916 3 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on April 2, 2021

3 BHK flat on rent at Naxal, Kathmandu

काठमाडौँ नक्सालमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। पार्किंगको सुबिधा छ। मासिक भाडा रु ३२,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM