3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur
For Rent NRs35,000 Rs - Flat
Property ID -9478 3 Bedrooms 1 Bathroom

Last Updated on December 15, 2022

3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

ललितपुर भनिमंडलमा फलाट सिस्टम घरको ग्राउण्डफ्लोरमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु ३५,०००/ बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ ।

Contact- Raju Limbu 9801117335 | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM