3 BHK flat for rent in Kathmandu Kalanki

3 BHK flat for rent in Kathmandu Kalanki
For Rent NRs21,000 Rs - Flat
Property ID -4500 3 Bedrooms 1 Bathroom

Last Updated on January 16, 2022

काठमाडौँ कलंकीमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र १ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा मासिक भाडा रु २१०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *