2 BHK modern flat on rent in Lalitpur Kusunti

2 BHK modern flat on rent in Lalitpur Kusunti
For Rent NRs25,000 Rs - Flat
Property ID -4948 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on February 15, 2022

2 BHK modern flat on rent in Lalitpur Kusunti

ललितपुर कुसुन्तीमा आधुनिक सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र १ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु २५,०००/ पार्किङ्गको सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM