2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur
For Rent NRs35,000 Rs - Flat
Property ID -8206 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on August 25, 2022

2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

ललितपुर भनिमंडलमा आधुनिक फर्निस्ट फलाट फस्टफ्लोरमा खाली छ। यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फुल्ली फर्निस्ट भाडामा छ। मासिक भाडा रु ३५,०००/ बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Contact- Raju Limbu  9801117335  | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM