2 BHK flat on rent in Lalitpur Thasikhel

2 BHK flat on rent in Lalitpur Thasikhel
For Rent NRs18,000 Rs - Flat
Property ID -2914 1 Bedroom 1 Bathroom

Last Updated on October 7, 2021

2 BHK flat on rent in Lalitpur Thasikhel

ललितपुर रिङ्ग रोडभित्र थसिखेलमा आधुनिक फलाट सिस्टमको सेकेन्डफ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु १८,०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM