2 BHK flat on rent in Lalitpur Nakhipot

2 BHK flat on rent in Lalitpur Nakhipot
For Rent NRs18,500 Rs - Flat
Property ID -4154 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 25, 2021

2 BHK flat on rent in Lalitpur Nakhipot

ललितपुर नखिपोट साम्पाङ्ग चोकमा आधुनिक फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र १ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ। मासिक भाडा रु १८,५००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *