2 BHK flat on rent in Kathmandu Bishalnagar

2 BHK flat on rent in Kathmandu Bishalnagar
For Rent NRs28,000 Rs - Flat
Property ID -4562 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on January 17, 2022

2 BHK flat on rent in Kathmandu Bishalnagar

काठमाडौँ विशालनगरमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु २८,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM