2 BHK flat on rent in Kathmandu Anamnagar

2 BHK flat on rent in Kathmandu Anamnagar
For Rent NRs26,000 Rs - Flat
Property ID -4929 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on February 14, 2022

2 BHK flat on rent in Kathmandu Anamnagar

काठमाडौँ अनामनगरमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु २६,०००/ पार्किङ्ग सुबिधा छ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM