2 BHK Flat on rent at Golkopakha , Kathmandu

2 BHK Flat on rent at Golkopakha , Kathmandu
For Rent NRs25,000 Rs - Flat
Property ID -3767 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 13, 2021

2 BHK Flat on rent at Golkopakha , Kathmandu

काठमाडौँ गोल्कोपाखामा कमर्सिअल घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। पार्किङ्ग सुबिधा छ। मासिक भाडा रु २५०००/

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM