13 aana land for rent at Nakhipot, Lalitpur

13 aana land for rent at Nakhipot, Lalitpur
- Flat
Property ID -8241 13 aana

Last Updated on August 27, 2022

13 aana land for rent at Nakhipot, Lalitpur

ललितपुर नखिपोटमा चारकुना प्लट मिलेको १३ आना जग्गा भाडामा छ। १७ फिटे बाटो छ । मासिक भाडा रु ५०,०००/ कुनै उपयुक्त ब्यबसायको लागि उपयुक्त हुन्छ ।

Contact- Raju Limbu  9801117335  | 9851117335

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *