11 aana land for sale in Lalitpur Thasikhel

11 aana land for sale in Lalitpur Thasikhel
For Sale NRs7,000,000 Rs - Land
Property ID -5166 11 aana

Last Updated on February 24, 2022

11 aana land for sale in Lalitpur Thasikhel

ललितपुर थसिखेल रिङ्गरोड ११ आना जग्गा बिक्रिमा छ। चारकुना प्लट मिलेको जग्गा छ जसलाई १२ फिटेबाटोले जोडेको छ। मूल्य प्रति आना रु ७० लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM