10 aana land on sale in Lalitpur Bagdol

10 aana land on sale in Lalitpur Bagdol
For Sale NRs6,500,000 Per aana - Land
Property ID -4090 10 aana

Last Updated on December 22, 2021

10 aana land on sale in Lalitpur Bagdol

ललितपुर बागडोल रिङ्ग रोडबाट करिब ३५० मिटरमात्र रिङ्गरोड बाहिरतर्फ २ तर्फबाटोले भेटेको चारकुनामिलेको जग्गा बिक्रिमा छ। एक तर्फ २० फिटेबाटो छ अर्को तर्फ १० फिटे बाटो छ। पश्चिम र दक्षिण मोहोडाको जग्गा हो । मूल्य प्रति आना ६५ लाख मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM