1 BHK flat on rent at Nakhu, Lalitpur

1 BHK flat on rent at Nakhu, Lalitpur
For Rent NRs14,000 Rs - Flat
Property ID -3712 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Last Updated on December 12, 2021

1 BHK flat on rent at Nakhu, Lalitpur

ललितपुर नखुमा फलाट सिस्टमको घरको ग्राउण्डफ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सानो फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु १४,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home KTM

Home KTM