धुलिखेलमा १८ रोपनी जग्गा बिक्रिमा छ |

धुलिखेलमा १८ रोपनी जग्गा बिक्रिमा छ |
For Sale - Land
Property ID -2066 18 Ropani

Last Updated on April 4, 2021

धुलिखेलमा १८ रोपनी जग्गा बिक्रिमा छ |

धुलिखेल रिसोर्टसंगै खावा हाइटमा हाइवेइ संगै जोडिएको सिंगो प्लट १८ रोपनी बिक्रिमा छ। मूल्य प्रति रोपनीको ४३ लाख मात्र । २ तर्फबाटो भएको, होटेल , रिसोर्ट संचालनको लागि उपयुक्त छ ।

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *