Single Room

Sort By:  

Single room on rent in Lalitpur Bagdol

For Rent
NRs7,000 Rs - Single Room

Single room on rent in Lalitpur Bagdol ललितपुर बागडोल रिङ्गरोडबाट अलिकति बाहिर एउटा मात्र कोठा भाडामा छ। मासिक भाडा रु ७,०००/ बाइक पार्किङ्ग सुबिधा…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

Room for rent in Lalitpur Nakhu

For Rent
NRs4,000 Rs - Single Room

Room for rent in Lalitpur Nakhu ललितपुर नखुमा एउटा मात्र कोठा भाडामा छ। मासिक भाडा रु ४,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि छ। बाथरुम कमन छ

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot

For Rent
- Single Room

Small flat for rent in Lalitpur Nakhipot ललितपुर नखिपोट बिशालचोक नजिकै १ कोठा मात्र खालि ग्राउण्डफ्लोरमा छ। अफिसको लागि उपयुक्त छ। मासिक भाडा रु ७,०००/…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

A big room for rent in Lalitpur Bagdol

For Rent
NRs10,000 Rs - Single Room

A big room for rent in Lalitpur Bagdol ललितपुर बागडोलमा आधुनिक घरको ग्राउण्डफ्लोरमा एउटा ठुलो कोठा भाडामा छ। यो कोठाको छेत्रफल १२ x २० बर्ग…

More Details
1 Bedroom 1 Parking

Room for rent in Lalitpur Thasikhel

For Rent
NRs3,500 Rs - Single Room

Room for rent in Lalitpur Thasikhel ललितपुर थसिखेल रिङ्ग रोडबाट १०० मिटर रिङ्ग रोडबाहिर एउटा कोठा कमन बाथरुम भएको भाडामा छ। बाइक पार्किङ्ग सुबिधा छ।…

More Details
1 Bedroom

1 BHK flat for rent in Lalitpur एक बेडरुम फलाट भाडामा

For Rent
NRs10,000 Rs - Flat, Single Room

1 BHK flat for rent in Lalitpur एक बेडरुम फलाट भाडामा नखुडोलमा फलाट सिस्टमको घरको ग्राउण्डफ्लोरमा १ बेडरुम, किचेन र बाथरुम भएको सुन्दर सानो फलाट…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking