Land Residential

Sort By:  

7 aana land for sale in Lalitpur Hattiban

For Sale
- Land Residential

7 aana land for sale in Lalitpur Hattiban ललितपुर हात्तिबन सिटिस्केप अपार्टमेन्टको अपोजीट तर्फ नगरबिकाशले गरेको प्लांनिंगमा ७ आना जग्गा बिक्रिमा छ । जग्गाको २…

More Details

12 aana land for sale at Kusunti, Lalitpur

For Rent
NRs5,000,000 Per aana - Land Residential

12 aana land for sale at Kusunti, Lalitpur ललितपुर कुसुन्ती रिङ्ग रोडबाट ४०० मिटरमात्र रिङ्गरोडबाहिर १२ आना जग्गा चारकुना प्लट मिलेको पश्चिम मोहोडा जग्गा बिक्रिमा…

More Details

35 aana land for sale at Pasikot Kathmandu

For Sale
NRs4,000,000 per aana - Land Residential

काठमाडौँ पसिकोटमा ३५ आना जग्गा र सो जग्गामा बनेको २ तल्ले घर समेत बिक्रिमा छ। १३ फिटे बाटो छ। पूर्व उत्तर मोहोडाको जग्गा हो ।…

More Details

11 aana for sale at Jhamsikhel, Sanepa Lalitpur

For Sale
NRs10,000,000 Rs - Land Residential

11 aana for sale at Jhamsikhel, Sanepa Lalitpur ललितपुर झम्सिखेल सानेपामा ११ आना जग्गा बिक्रिमा छ । २० फिटे बाटोमा जग्गा छ। मूल्य प्रति आना…

More Details

6 Ropani land for rent at Kandaghari, Kathmandu

For Rent
NRs200,000 Rs - Land Residential

6 Ropani land for rent at Kandaghari, Kathmandu काठमाडौँ काँडा घारीमा १० फिटे बाटोमा ६ रोपनी जग्गा भाडामा छ । कुनै ब्यबसाय संचालनको लागि उपयुक्त…

More Details

6 aana land on sale at Lubhu, Lalitpur

For Sale
NRs15,000,000 Rs - Land Residential

6 aana land on sale at Lubhu, Lalitpur ललितपुर लुभुमा ६ आना १ पैसा जग्गा १६ फिटे जतिको ग्राभिल बाटोमा जग्गा बिक्रिमा छ । मूल्य…

More Details