Furnished Flat

Sort By:  

Furnished Flat for rent in Lalitpur Thasikhel

For Rent
NRs50,000 - Flat, Furnished Flat

Furnished Flat on rent in Lalitpur Thasikhel ललितपुर थसिखेल रिङ्ग रोडभित्र अत्याधुनिक फर्निस्ट फलाट ग्राउण्डफ्लोरमा खाली छ । यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन एक…

More Details
2 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

Furnished Flat on rent at Manbhawan, Lalitpur

For Rent
NRs45,000 Rs - Furnished Flat

Furnished Flat on rent at Manbhawan, Lalitpur ललितपुर मानभवन लोकेश्वरटोलमा आधुनिक फर्निस्ट फलाट भाडामा छ। यो ग्राउण्डफ्लोरको फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन डैनिंग र एक…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Furnished Flat on rent at Manbhawan, Lalitpur

For Rent
NRs45,000 Rs - Furnished Apartment, Furnished Flat

Furnished Flat on rent at Manbhawan, Lalitpur ललितपुर मानभवनमा फुल्ली फर्निस्ट फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम छ। कार…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

2 BHK flat for rent in Kathmandu Basundhara

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat, Furnished Flat

2 BHK flat for rent in Kathmandu Basundhara काठमाडौँ बसुन्धरा रिङ्ग रोडबाहिर आधुनिक फलाट भाडामा छ। यो फलाट फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र २…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

2 BHK flat on rent at Kathmandu Lazimpat

For Rent
NRs30,000 Rs - Flat, Furnished Flat

2 BHK flat on rent at Kathmandu Lazimpat काठमाडौँ लाजिम्पाट आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको सेकेन्डफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फर्निस्ट फलाट…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking