Kalimati

Sort By:  

A big office space on rent at Kalimati, Kathmandu

For Rent
NRs45,000 Rs - Office Space

A big office space on rent at Kalimati, Kathmandu काठमाडौँ कालिमाटीमा कमर्सिअल बिल्डिंगको फस्टफ्लोरमा अफिसस्पेस भाडामा छ। यो अफिसस्पेसमा जम्मा ९ कोठा र बाथरुम छ।…

More Details
1 Parking