Bhanimandal

Sort By:  

3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat

3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur ललितपुर भनिमण्डलमा आधुनिक फलाट ग्राउण्डफ्लोरमा खालि छ। यो फलाटमा जम्मा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम…

More Details
3 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat

3 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur ललितपुर भनिमंडलमा फलाट सिस्टम घरको ग्राउण्डफ्लोरमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। मासिक…

More Details
3 Bedrooms 1 Bathroom

1 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

For Rent
NRs25,000 Rs - Flat

Semi Furnished 1 BHK flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur ललितपुर भनिमंडलमा टप फ्लोरमा १ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat

2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur ललितपुर भनिमंडलमा फुल्ली फर्निस्ट फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat

2 BHK furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur ललितपुर भनिमंडलमा आधुनिक फर्निस्ट फलाट फस्टफ्लोरमा खाली छ। यो फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur

For Rent
NRs40,000 Rs - Flat

Furnished flat on rent at Bhanimandal, Lalitpur ललितपुर भनिमण्डलमा फस्टफ्लोर २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फुल्ली फर्निस्ट फलाट भाडामा छ। बाइक पार्किङ्ग…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom